Tarama

Dışarıdan gelen fiziki ortam evraklarınızın, dijital ortama aktarıp kullanabilmeyi sağlayan modüldür. Belgelerinizi bir kez taradıktan sonra, fiziki ortama ihtiyaç duymadan E-klm sayesinde gerekli mercilere imzaya yönlendirebilirsiniz.

Arşiv Düzenleme

Bu modül sayesinde evraklarınızın ve klasörlerinizin Depo>Blok>Raf>Göz dereceleri altında tasnif edebilir, yer değişikliği yapabilir ve düzenleyebilirsiniz. Klasör dosyalamada kurumunuza %100 kolaylık sağlar.

Ayıklama&İmha

Modül içerisinde yer alan; imla tarihi gelenler, Komisyon kararı ile imha edilecek dosyalar, Kurum için saklanacak klasörler, Devlet arşivlerine gönderilecek klasörler gibi seçenekler sayesinde ayıklama ve imha işlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.